exkristen.se har upphört, vi hänvisar nu till www.extroende.se istället.